Osnova strokovnih predmetov je poleg pridobljenega teoretičnega znanja tudi praktično oz. eksperimentalno delo, kjer dijaki razvijajo eksperimentalne veščine in se učijo natančnosti. V ure strokovnih predmetov je vključen tudi praktični pouk.

Kratka predstavitev nekaterih strokovnih predmetov

Zdravstvena vzgoja podaja znanja za ohranitev telesnega in duševnega zdravja. Pri dijakih spodbuja zdrav življenjski slog z dejavnostmi pri pouku: vprašalniki za vpogled v lastne osebne izkušnje, pogovori, delavnice …

K širjenju znanja in oblikovanju vrednot prispevajo tudi izvajalci delavnic z izkušnjami s preventivnimi zdravstvenimi programi – npr. preprečevanje različnih zasvojenosti, dobri medosebni odnosi, odgovorna spolnost, zdravo prehranjevanje …

Laboratorijsko delo v farmaciji – pri predmetu se dijaki učijo eksperimentalnih veščin in laboratorijskega dela, spoznavajo različne aparature, inštrumente in  usvojijo  različne laboratorijske tehnike, ki so osnova za nadaljnji študij farmacevtskih strokovnih znanj.

Zdravila, Analiza zdravil – dijaki spoznavajo vrste in oblike zdravil, sestavo zdravil, količine različnih snovi v zdravilu,  se učijo  latinskih imen sestavin  in  vpliva zdravil na telo. Spoznavajo osnove sinteze zdravil in njihovo pripravo.

Oblikovanje zdravil – dijaki se učijo oblike zdravil, eksperimentalnih veščin in tehnik sinteze zdravil, pri tem spoznavajo različne farmacevtske tehnike in aparature…

Rastlinske droge in naravne spojine – dijaki spoznavajo zdravilne rastline, njihove dele in rastlinski material z učinkovinami (drogami) na telo in zdravje. Pripravljajo zdravilne čaje, eterična olja, različne kreme… Spoznavajo uporabo pripravkov za zdravilne namene in se seznanjajo z možnimi škodljivimi učinkovinami v rastlinskem materialu.

(Visited 648 times, 1 visits today)