Drage učenke in dragi učenci!

Živimo v težkih časih. Epidemija koronavirusa nas je vrgla v virtualne svetove pridobivanja znanj, oropala nas je druženja, prijateljevanja, pravzaprav smo pristali v čudnem in neprijaznem svetu.

Počasi se bližajo meseci, ko se boste morali odločiti, kje boste nadaljevali svoje šolanje. V razmerah neslutenega razvoja znanosti klasični poklici »izumirajo«. Zato vas želim prijazno povabiti, da si ogledate, kako življenje, tu mislim na pouk, učenje, druženje, ustvarjanje …, poteka na naši šoli – Gimnaziji Ravne na Koroškem. To je častitljiva ustanova, že 75 let predajamo znanja mladim ljudem, vzgajamo jih v pozitivno kritične in ustvarjalne ljudi.

 Medpredmetno zasnovan pouk ne poteka le med štirimi zidovi, saj pestra izbira tujih jezikov, izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, mednarodnih projektov, razne strokovne ekskurzije in tekmovanja popestrijo naš šolski vsakdan. Prekrasna okolica stavbe pa omogoča tudi sprostitev v odmorih.

Vsakemu našemu dijaku in vsaki dijakinji, pa seveda tudi učiteljem in učiteljicam omogočamo strokovni in osebnostni razvoj. 

Želel bi, vsi na naši šoli bi radi, da se nam v naslednjem šolskem letu pridružite tudi vi.

Dragomir Benko, ravnatelj

Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

Farmacevtski tehnik je pomemben poklic, saj z znanjem in dejavnostjo pomaga pri preprečevanju bolezni in pri lajšanju bolezenskih težav. V današnjem času se pomena razvite farmacevtske industrije, dostopnosti do zdravi, do prehranskih dopolnil in še posebej do cepiv, vse bolj zavedamo.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • obvezni del:pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz farmacije.
  • izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor

Program omogoča dijakinjam in dijakom nadgradnjo znanja pri splošno-izobraževalnih predmetih. Pridobijo strokovno-teoretična in praktična znanja za izvajanje laboratorijskega dela v farmaciji; za kakovostno izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz; usposobijo se za prodajo in dajanje navodil za uporabo zdravil brez zdravniškega recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in kozmetičnih izdelkov; spoznavajo, kako se izdelujejo zdravila, spoznavajo zdravilne učinkovine rastlin …

PREDMETNIK

Splošnoizobraževalni predmeti:

slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija in športna vzgoja.

Strokovni predmeti:

zdravstvena vzgoja, anatomija in fiziologija, mikrobiologija in epidemiologija, laboratorijsko delo v farmaciji, zdravila, oblikovanje zdravil, analiza zdravil, rastlinske droge in naravne spojine, podjetništvo in komunikacija.

Odprti kurikulum:

šola lahko ponudi dijakom še druge splošne in strokovne predmete. Vsebine aktualnih strokovnih predmetov oblikuje šola skupaj z delodajalci.

Interesne dejavnosti:

popestrijo pouk, dijaki lahko uresničujejo svoje interese  in se vključujejo v okolje.

Praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih

Praktični pouk poteka v okviru strokovnih predmetov na šoli, da dijaki poglabljajo strokovno znanje in razvijajo natančnost pri delu v specializiranih učilnicah in šolskih laboratorijih.

Praktično izobraževanje poteka tudi kot praktično usposabljanje z delom (delovna praksa), v 3. in 4. letniku (skupaj pet tednov). Dijaki se usposabljajo za delo v lekarnah, farmacevtski industriji, za izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz v različnih delovnih okoljih.

POMEMBNO JE IZBRATI USTREZNO SREDNJO ŠOLO

Če te zanima kemija, biologija, delo v laboratoriju, želiš podrobneje spoznati različne zdravilne učinkovine v raznovrstnih zdravilih in zeliščih …, je šolanje v programu farmacevtskega tehnika zate pravilna odločitev.

(Visited 1.484 times, 2 visits today)