Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

Farmacevtski tehnik je zelo pomemben in human poklic,  saj z znanjem in dejavnostjo pomaga pri preprečevanju bolezni in lajšanju bolezenskih težav ter omogoča boljše zdravstveno stanje. V današnjem času se vloge razvite farmacevtske industrije vse bolj zavedamo. Pomembna je dostopnost do zdravil, cepiv, prehranskih dopolnil ter drugih pripomočkov za ohranjanje zdravja. Zato lahko opravičeno trdimo, da je farmacevtski tehnik poklic prihodnosti.

Delo farmacevtskega tehnika zahteva natančnost, sposobnost opazovanja, ročne spretnosti  in še posebej skrb za sočloveka in njegovo zdravje.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • obvezni del:pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz farmacije.
  • izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor

Program omogoča dijakom nadgradnjo znanja pri splošno-izobraževalnih predmetih. Pridobijo strokovno-teoretična in praktična znanja za izvajanje laboratorijskega dela v farmaciji; za kakovostno izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz; usposobijo se za prodajo in dajanje navodil za uporabo zdravil brez zdravniškega recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in kozmetičnih izdelkov; spoznavajo, kako se izdelujejo zdravila in zdravilne učinkovine rastlin …

PREDMETNIK

Predmetnik vključuje sklop splošnoizobraževalnih predmetov, strokovne module, odprti kurikulum, v predmete je vključen tudi praktični pouk. Poleg pouka pa vključuje tudi praktično usposabljanje z delom in interesne dejavnosti.

  • Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina, matematika, tuj jezik, kemija, biologija, fizika, umetnost, zgodovina, sociologija, psihologija in športna vzgoja.

  • Strokovni MODULI (predmeti)

Zdravstvena vzgoja, anatomija in fiziologija, mikrobiologija in epidemiologija, laboratorijsko delo v farmaciji, zdravila, oblikovanje zdravil, analiza zdravil, rastlinske droge in naravne spojine, podjetništvo in komunikacija.

  • Odprti kurikulum

Del izobraževalnega programa določijo šole same glede na interese dijakov in potrebe lokalnega okolja, pri tem  pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci.  Dijaki pridobijo znanja, ki so pomembna za uspešno vključitev v delovni proces. Vključujejo tudi vsebine pomembne za posameznika in življenje v družbi.

 Predmeti oz. moduli v odprtem kurikulumu:

– splošni predmeti za utrjevanje in poglabljanje znanja, za pridobivanje novih znanj (informatika, geografija, nemščina, izbrane vsebine iz kemije …)

 – strokovni predmeti oz. moduli, pomembni za uspešno poklicno delo in uspešno opravljen poklicne mature (izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni, poglavja iz strokovnih predmetov kot priprava na poklicno maturo).

Dijaki se lahko na šoli pripravljajo tudi za dodatni maturitetni predmet (5. predmet).

  • Praktični pouk

Poteka v okviru strokovnih predmetov na šoli v specializiranih učilnicah in šolskih laboratorijih. Dijaki dopolnjujejo teoretično znanje z izdelavo različnih zdravilnih farmacevtskih oblik (npr. kreme, mazila, sirupi). Izvajajo laboratorijske vaje in različne poskuse. Pridobivajo praktična znanja pri svetovanju o pravilni uporabi farmacevtskih pripravkov in medicinskih pripomočkov.

  • Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Dijaki 3. in 4. letnika se usposabljajo za delo v lekarnah, farmacevtski industriji, za izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz v različnih delovnih okoljih. PUD se izvaja  v obsegu petih tednov.

Na razpisu Erasmus+ 2023, Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije, smo uspešno pridobili sredstva za projekt, sofinanciran s strani Evropske unije. V okviru projekta se bo 10 dijakov udeležilo delovne prakse v tujini (v Španiji, Sevilli). Več o projektu si lahko preberete tukaj: https://erasmusgimra.splet.arnes.si/

Interesne dejavnosti:

Popestrijo pouk, dijaki lahko uresničujejo svoje interese, se vključujejo v okolje, razvijajo ustvarjalnost …

POMEMBNO JE IZBRATI USTREZNO SREDNJO ŠOLO

Če te zanima kemija, biologija, delo v laboratoriju, želiš podrobneje spoznati različne zdravilne učinkovine v raznovrstnih zdravilih in zeliščih, izvedeti več o zdravilih …, je šolanje v programu farmacevtskega tehnika zate pravilna odločitev.

(Visited 4.628 times, 2 visits today)