Aktivi in predmetna področja – šolsko leto 2023/2024

Predmetna skupina - aktiv slovenščine  
Tel. 02 870 51 46
 
Vodja aktiva: Terezija Jamnik
Člani aktiva: Natalija Naama Isak, Lucija Mirkac, Mira Razdevšek, Sergeja Gerdej
Predmetna skupina - aktiv angleščine 
Tel. 02 870 51 45

Vodja aktiva: Milena Gagič
Članici: Helena Čas, Petra Popič, Urška Plesnik
Predmetna skupina - aktiv nemščine 
Tel. 02 870 51 54

Vodja aktiva: Simona Rejec Merkač
Članici: Bernarda Vrečko, Klara Lanc
Predmetna skupina španščine, ruščine
Tel. 02 870 51 56

Članici: Petra Podstenšek (ŠPA), Aljaž Ravnjak (RUŠ)
Predmetna skupina - aktiv matematike
Tel. 02 870 51 49

Vodja aktiva: Simona Vreš (02 870 51 55)
Člani: Dragomir Benko, Silva Knez, Simona Ledinek, Mateja Adam Pušnik
Predmetna skupina - aktiv naravoslovja
Vodja aktiva: mag. Judita Čas Krneža
    Predmetna skupina kemije
    Tel. 02 870 51 48
    
    Članici: mag. Judita Čas Krneža, Andreja Škorjanc, Maja, Turičnik, Marina Topler
    Predmetna skupina biologije
    Tel. 02 870 51 42

    Članice: mag. Metka Rožen, mag. Katja Stopar (02 870 51 53), Ines Pucko, Marina Topler
    Predmetna skupina fizike
    Tel. 02 870 51 41

    Člani: David Ristič, Danijel Vidaković, Alojz Roter (02 870 51 55)
    Predmetna skupina informatike
    Tel. 02 870 51 52

    Članica: Sonja Buhvald
Predmetna skupina - aktiv družboslovja
Vodja aktiva: Metka Čebulj
    Predmetna skupina sociologije
    Tel. 02 870 51 50

    Članici: Renata Boštjan, Leonida Konič (02 870 51 40)
    Predmetna skupina psihologije
    Tel. 02 870 51 50

    Članici: Metka Čebulj, Tjaša Geršak, Bojana Tancer (02 870 51 39)
    Predmetna skupina filozofije
    Tel. 02 870 51 50

    Član: dr. Andrej Adam
Predmetna skupina - aktiv športne vzgoje
Tel. 059 81 54 62

Vodja aktiva: Darinka Žerdoner

Člani: Andreja Kadiš, Stane Lodrant, Robi Brezovnik, Tin Küzma, Peter Naglič
Predmetna skupina - aktiv umetnosti
Tel. 02 870 51 51
Vodja aktiva: Rina Repnik
    Predmetna skupina glasbe
    Članica: Rina Repnik
    Predmetna skupina likovne umetnosti
    Članica: Alijana Tertinek
Predmetna skupina - aktiv farmacije
Tel. 02 870 51 48, 02 870 51 42

Vodja aktiva: mag. Judita Čas Krneža

Članice aktiva: mag. Natalija Naglič, Maja Turičnik

(Visited 1.160 times, 3 visits today)