ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

GIMNAZIJA

Na gradu 4

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

 

TAJNIŠTVO: 02/870 51 30, 02/870 51 31

ZBORNICA: 02/870 51 51

FAKS: 02/870 51 36

INTERNET: http://www.gimnazija-ravne.si

ELEKTRONSKA POŠTA: scravne.gim@guest.arnes.si

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gimnazija_ravne_na_koroskem/

RAVNATELJ:     Dragomir BENKO, 02/870 51 32

POMOČNICA RAVNATELJA:    Leonida KONIČ, 02/870 51 40

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:  

 • Splošna gimnazija in maturitetni tečaj: Tjaša GERŠAK, 02/870 51 39
 • Športni in farmacevtski oddelki: dr. Bojana TANCER, 02/870 51 39

TAJNICA SPLOŠNE MATURE:   Leonida KONIČ, 02/870 51 40; 02/870 51 35

TAJNICA POKLICNE MATURE:   Simona REJEC MERKAČ, 02/870 51 56

ŠPORTNI ODDELKI – PEDAGOŠKA KOORDINACIJA

dr. Bojana TANCER, 02/870 51 39

mag. Katja STOPAR, 02/870 51 53
Metka ČEBULJ, 02/870 51 50

ŠPORTNI ODDELKI – ŠPORTNA KOORDINACIJA

Robert BREZOVNIK, 059 815 462
Stane LODRANT, 059 815 462
Tin KÜZMA, 059 815 462

Andreja KADIŠ, 059 815 462

FARMACEVTSKI ODDELKI – KOORDINACIJA

mag. Judita ČAS KRNEŽA       02 870 51 48

PROGRAMI:

 • splošna gimnazija (12 oddelkov),
 • športna gimnazija (5 oddelkov),
 • farmacevtski tehnik (4 oddelki),
 • maturitetni tečaj (1 skupina)

VELIKOST  ŠOLE:

 • 48 učiteljev,
 • 1 strokovna delavka (laborantka),
 • 4 administrativno-tehnični delavci,
 • 5 čistilk,
 • 512 dijakinj in dijakov + 7 dijakinj in dijakov maturitetnega tečaja.

 

(Visited 10.306 times, 2 visits today)