Šolsko leto 2017/2018

RAZPIS OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA 2. LETNIKE – dijakova prosta izbira

V šolskem letu 2017/2018 razpisujemo 31 programov  obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izbira je pestra in upamo, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Vsak dijak si izbere ENO izbirno vsebino *.

Vsi programi (razen ekskurzij) so odprti tudi za dijake višjih letnikov.

Izjeme:

  • Krožkovne dejavnosti na šoli, ki potekajo v časovnem obsegu 30 ur, se prav tako (lahko) priznajo kot opravljene OIV.
  • Vse dejavnosti izven šole (kulturne, športne) se prav tako priznajo, če so programi verificirani in lahko organizacija izda uradno potrdilo. V tem primeru v tabelo zapišite – potrdilo in kratek opis dejavnosti. Če pa tega ne želite uveljaviti, pa se seveda lahko prijavite na ponujene OIV, vendar je prijava zavezujoča. Tudi dijaki s statusi športnikov/umetnikov lahko uveljavljate opravljeno OIV.
  • Tudi oddana raziskovalna naloga se (lahko) prizna kot opravljena izbirna vsebina.

Tabele – sezname z vpisanimi programi oddajte do PONEDELJKA, 11. DECEMBRA 2017.

Podrobni opisi programov so tukaj – Razpis OIV  in si jih lahko ogledate vi in vaši starši.

* Dijak(inja) – izjemoma si lahko izberete tudi več programov, če se te vsebine časovno ne pokrivajo in so izvedene izven časa pouka.

Pomočnica ravnatelja:  Leonida Konič