Obvezne izbirne vsebine (v nadaljevanju OIV) so sestavina gimnazijskega programa. Namenjene so popestritvi pouka. S temi dejavnostmi dijaki uresničujejo svoje interese in si izberejo področja, ki jih zanimajo.

DELITEV OIV

1) Vsebine, obvezne za vse, ki jih organizira šola:

– državljanska kultura – 15 ur;

– knjižnično-informacijska znanja – 18 ur;

– kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe – 18 ur;

– kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti – 18 ur;

– športni dnevi – 35 ur;

– zdravstvena vzgoja – 15 ur;

– vzgoja za družino, mir in nenasilje – 15 ur.

Te vsebine pripravi in izvede šola, sama določi tudi način, obliko in čas izvajanja.

2) Vsebine iz obvezne ponudbe šole:

– medpredmetne vsebine z ekskurzijo, s taborom itd. – minimalno 15 ur;

– metodologija raziskovalnega dela – minimalno 15 ur;

– obvladovanje tipkovnice – minimalno 15 ur;

– prostovoljno socialno delo – minimalno 15 ur;

– prva pomoč – minimalno 15 ur;

– športni tabori in šole v naravi – minimalno 15 ur;

– učenje za učenje – minimalno 15 ur;

– verstva in etika – minimalno 15 ur.

Te vsebine šola obvezno ponudi v obsegu, ki je določen, izvaja pa jih, če se nanje prijavi dovolj zainteresiranih dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot ponudnika in organizatorja, za dijaka pa ne. Šola lahko sama določi obliko in način izvedbe.

3) Vsebine za dijakovo prosto izbiro – izbirne vsebine:

katalog OIV – vsak program minimalno 24 ur.

Iz kataloga OIV (programe pripravijo notranji in zunanji mentorji) si dijaki izberejo program. Sem spadajo npr. razni tečaji, krožki, tabori, ekskurzije doma in v tujini, priprave na tekmovanja iz znanja, pohodi, gledališke in filmske predstave …

Šola lahko prizna dijaku opravljene vsebine iz tega sklopa za tekoče šolsko leto tudi, če jih ni opravil v organizaciji šole (npr. glasbena šola, športni in plesni treningi, tečaji jezikov, raziskovalna naloga, sodelovanje v društvih – npr. gasilskem ipd.).

4) Dijaki 1. letnika imajo v začetku septembra spoznavne dneve.

(Visited 690 times, 1 visits today)