V šolskem letu 2017/18 si boste lahko izposodili učbenike iz učbeniškega sklada. Izpolnjenje naročilnice oddajte v šolski knjižnici do 9. 6. 2017.

V zvezi z učbeniki se lahko posvetujete s skrbnikom učbeniškega sklada Matjažem Burjakom in knjižničarko Natalijo Pečovnik.

Naročilnice za učbeniški sklad 2017/2018 se nahajajo tukaj:

1. letnik      2. letnik     3. letnik     4. letnik