Javnozdravstvena priporočila v zvezi s COVID-19 so izdelana za vse sfere našega življenja, vključno  za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ). Te smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poenotili s priporočili za ravnanje ob drugih okužbah dihal (strokovna priporočila o osebni higieni in zdravstvenih ukrepih za zmanjšanje možnosti okužb).

Priporočila za zaščito zdravja in za preprečevanje nalezljivih respiratornih bolezni, kamor spada tudi COVID – 19, ne posegajo pomembno v vsakdanje življenje večine posameznikov, z njihovim izvajanjem pa lahko vsak zaščiti svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Pomembno je, da se zaščiti ranljive skupine prebivalstva, pri katerih lahko okužbe dihal potekajo težje (oskrbovanci domov za starejše občane, starejše osebe, kronični bolniki*, majhni otroci, nosečnice, osebe z izjemno povečano telesno težo) in s tem prepreči porast težje potekajočih okužb dihal.

Celoten dopis

(Visited 34 times, 1 visits today)