Prehrana

Izbira menijev šolske prehrane in odjava preko spletne aplikacije eAsistent! Malico lahko odjavite do 13 ure (za naslednji dan).

Odjava šolske prehrane preko elektronske pošte: grmalica@gmail.com , do 8.00 ure za naslednji dan!

Odjava preko mobilnega telefona 041 230 876 le med 7.00 in 8.00 uro zjutraj!