Tudi v šolskem letu 2023/2024 si boste lahko izposodili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izpolnjene in podpisane NAROČILNICE pošljite knjižničarki Nataliji Pečovnik na e-mail:  natalija.pecovnik@guest.arnes.si  do 16. 6. 2023.

Dijaki 4. letnikov ne pozabite obkrožiti izbranih učbenikov.

Naročilnice za učbeniški sklad 2023/2024 se nahajajo tukaj:

 

Splošna gimnazija:                              Farmacevtski tehnik:

1. letnik                                                 1. letnik FT

2. letnik                                                 2. letnik_FT

3. letnik                                                 3. letnik_FT

4. letnik                                                 4. letnik_FT

Seznam ostalih učnih gradiv

(Visited 2.733 times, 1 visits today)