Tudi v šolskem letu 2024/2025 si boste lahko izposodili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izpolnjene in podpisane NAROČILNICE pošljite knjižničarki Nataliji Pečovnik na e-mail:  natalija.pecovnik@guest.arnes.si  do 14. 6. 2024.

Na osnovi 11. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/1747/1734/19 in 12/20), šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov socialno najšibkejšim dijakom. Dijaki oz. njihovi starši uveljavljajo to pravico tako, da izpolnijo Vlogo za uveljavitev brezplačne izposoje učbenikov.

Dijaki 4. letnikov ne pozabite obkrožiti izbranih učbenikov.

Naročilnice za učbeniški sklad 2024/2025 se nahajajo tukaj:

 

Splošna gimnazija:                              Farmacevtski tehnik:

1. letnik                                                 1. letnik FT

2. letnik                                                 2. letnik_FT

3. letnik                                                 3. letnik_FT

4. letnik                                                 4. letnik_FT

Seznam ostalih učnih gradiv

(Visited 4.829 times, 1 visits today)