POUKA PROSTI DNEVI,  PRAZNIKI,  POČITNICE:
 

od 25. oktobra do 29. oktobra 2021 (ponedeljek – petek) –  jesenske počitnice
1. november 2021 (ponedeljek) – dan spomina na mrtve
od 27. decembra do 31. decembra 2021 (ponedeljek – petek)  – novoletne počitnice
8. februar 2022 (torek) – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
28. februar do 4. marec 2022 (ponedeljek – petek)  – zimske počitnice
18. april 2022 – velikonočni ponedeljek
27. april 2022 (sreda) – dan upora proti okupatorju
28.  do 29. april 2022 (četrtek – petek) –  prvomajske počitnice
2. maj 2022 (ponedeljek) – praznik dela
 
V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju je en delovni dan v šolskem letu 2021/2022 namenjen dnevu šole.
Datum bo določil učiteljski zbor med šolskim letom.
 
Ocenjevalna obdobja in konference
 
Po vsaki konferenci bomo za starše in dijake pripravili obvestila o uspehu, na koncu šolskega leta bodo
dijaki dobili spričevala. Znanje bomo preverjali in ocenjevali v skladu s pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja v srednjih šolah - gimnazijah, ustno spraševanje bomo tudi v tem šolskem letu napovedovali.
 
Razpored ocenjevalnih obdobij in konferenc

1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 - 14. 1. 2022
     redovalna konferenca bo v petek, 14. 1. 2022
2. ocenjevalno obdobje traja od 17. 1. 2022 - 23. 6. 2022.
     redovalna konferenca bo v četrtek, 23. 6. 2022
     za zaključne letnike od 17. 1. 2022 do 20. 5. 2022
     redovalna konferenca bo v petek, 20. 5. 2022
     razdelitev spričeval bo 24. 5. 2022 in 24. 6. 2022 
(Visited 875 times, 1 visits today)