POUKA PROSTI DNEVI,  PRAZNIKI,  POČITNICE:
 
26.oktober do 30.oktober 2020(ponedeljek – petek) – 
   jesenske počitnice.
25.december 2020(petek)– Božič.
28.december do 31.december 2020(ponedeljek – četrtek) –  
   novoletne počitnice.
1.januar 2021(petek)– Novo leto.
8.februar 2021(ponedeljek)– Slovenski kulturni praznik.
15.februar do 19.februar 2021(ponedeljek – petek)– zimske 
   počitnice.
5.april 2021 – Velikonočni ponedeljek.
26.april 2021(ponedeljek)– pouka prosti dan.
27.april 2021(torek)– Dan upora proti okupatorju.
28.april do 30.april 2021 –  prvomajske počitnice.
 
V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju je en delovni dan v šolskem letu 2020/2021 namenjen dnevu šole.
Datum bomo določili med šolskim letom.
 
Ocenjevalna obdobja in konference
 
Po vsaki konferenci bomo za starše in dijake pripravili obvestila o uspehu, na koncu šolskega leta bodo
dijaki dobili spričevala. Znanje bomo preverjali in ocenjevali v skladu s pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja v srednjih šolah - gimnazijah, ustno spraševanje bomo tudi v tem šolskem letu napovedovali.
 
Razpored ocenjevalnih obdobij in konferenc
 
1. ocenjevalno obdobje traja od 1.9.2020 – 15.1.2021.
   Redovalna konferenca bo v petek, 15.1.2021.
 
2. ocenjevalno obdobje za zaključni letnik traja od 16.1.   
   2021 – 21.5.2021.  
   Zaključna redovalna konferenca bo v petek, 21.5.2021,
   razdelitev spričeval pa v ponedeljek, 24.5.2021.
   
2. ocenjevalno obdobje za 1., 2. in 3. letnik  traja od 
   16.1.2021 do 24.6.2021.
   Zaključna redovalna konferenca bo v četrtek, 23.6.2021,
   razdelitev spričeval pa v petek, 24.6.2021.

(Visited 469 times, 1 visits today)