Urslja

V letošnjem šolskem letu (2016) smo se odločili, da posebno pozornost posvetimo ožjemu, lokalnemu okolju, v katerem pač živimo in delujemo. K sodelovanju smo povabili vse pedagoške delavce naše gimnazije, da z dijaki izberejo  zanimive izzive z različnih področij življenja in dela naše regije. Vključeni so bili dijaki vseh letnikov, le maturantom  nismo želeli kratiti časa za temeljite priprave na maturo. Porodilo se je mnogo idej,  kasneje tudi  natančnejših načrtov, ki smo jih izvajali bodisi pri pouku, v celih razredih,  ali v  posameznih skupinah. Nekaterih izzivov pa so se dijaki in učitelji lotili v prostem  času. Tudi oblike dela so bile izjemno raznolike, od delavnic v razredu, do ekskurzij, raziskovanj na terenu. Aktivnosti projekta so se zaključile s koncem pouka.

(Visited 189 times, 1 visits today)