Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz farmacije.
  • izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor

Program omogoča dijakinjam in dijakom nadgradnjo znanja pri splošno-izobraževalnih predmetih. Pridobijo strokovno-teoretična in praktična znanja za izvajanje laboratorijskega dela v farmaciji; za kakovostno izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz; usposobijo se za prodajo in dajanje navodil za uporabo zdravil brez zdravniškega recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in kozmetičnih izdelkov; spoznavajo, kako se izdelujejo zdravila, spoznavajo zdravilne učinkovine rastlin …

PREDMETNIK

Splošnoizobraževalni predmeti:

slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija in športna vzgoja.

Strokovni predmeti:

zdravstvena vzgoja, anatomija in fiziologija, mikrobiologija in epidemiologija, laboratorijsko delo v farmaciji, zdravila, oblikovanje zdravil, analiza zdravil, rastlinske droge in naravne spojine, podjetništvo in komunikacija, izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni.

Odprti kurikulum:

šola lahko ponudi dijakom še druge splošne in strokovne predmete. Vsebine aktualnih strokovnih predmetov oblikuje šola skupaj z delodajalci.

Praktično izobraževanje v šoli :

praktični pouk.

Praktično izobraževanje pri delodajalcu:

praktično usposabljanje z delom.

Interesne dejavnosti, ki popestrijo pouk, dijaki lahko uresničujejo svoje interese  in se vključujejo v okolje.

PREDMETNIK ZA 1. in 2. LETNIK

(Visited 442 times, 1 visits today)