Drage učenke in dragi učenci!

Počasi se bližajo meseci, ko se boste morali odločiti, kje boste nadaljevali svoje šolanje. V razmerah neslutenega razvoja znanosti klasični poklici »izumirajo«, znanje pa bo vedno pomembno in ”aktualno”. Zato vas želim prijazno povabiti, da si ogledate, kako življenje, tu mislim na pouk, učenje, druženje, ustvarjanje …, poteka na naši šoli – Gimnaziji Ravne na Koroškem. To je častitljiva ustanova, že 75 let predajamo znanja mladim ljudem, vzgajamo jih v pozitivno kritične in ustvarjalne ljudi.

Medpredmetno zasnovan pouk ne poteka le med štirimi zidovi, saj pestra izbira tujih jezikov, izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, mednarodnih projektov, razne strokovne ekskurzije in tekmovanja popestrijo naš šolski vsakdan. Prekrasna okolica Gimnazije pa kar vabi k sprostitvi v odmorih.

Vsakemu našemu dijaku in vsaki dijakinji, pa seveda tudi učiteljem in učiteljicam omogočamo strokovni in osebnostni razvoj. 

V veselje nam bo, če se nam v naslednjem šolskem letu pridružite tudi vi.

Dragomir Benko, ravnatelj

Športni oddelki so del naše šole že 30 let. Namenjeni so dijakom, ki želijo končati gimnazijski program in se obenem nemoteno udejstvovati v izbrani športni aktivnosti. Da delo dijaka – športnika poteka brez težav, skrbijo poleg razrednika in svetovalne službe tudi pedagoški in športni koordinatorji, ki predstavljajo pomembno vez med šolo, športnimi klubi, dijaki in starši. V šolskem letu 2023/2024 razpisujemo en športni oddelek.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Posebni pogoji oziroma potrebna potrdila za vpis v športni oddelek:

 • Registracija tekmovalca/tekmovalke pri panožni športni zvezi.
 • Zdravniško potrdilo o primernosti kandidata/tke za vpis v športni oddelek (osebni zdravnik).
 • Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

OBRAZCI – dokazila za vpis v športni oddelek

Prilagoditve v športnem oddelku

 • Možnost treninga v času športne vzgoje.
 • Manjše število dijakov v oddelku (do 22).
 • Organizirane individualne ure učne pomoči.
 • Neomejeni izostanki zaradi športa.
 • Fleksibilnost pri pridobivanju in zaključevanju ocen pri posameznih predmetih.

Obveznosti dijaka – športnika

 • Aktivno članstvo v športnem klubu oziroma društvu v času šolanja.
 • Redno izpolnjevanje šolskih obveznosti.
 • Upoštevanje šolskega reda.
 • Zastopanje šole na šolskih športnih tekmovanjih.

PREDMETNIK

Enak predmetniku v splošnih oddelkih z izjemo:

 • 6 ur športne vzgoje v 1., 2., in 3. letniku (možnost opravljanja treninga).

Značilnosti športne vzgoje:

 • Možnost treninga v času športne vzgoje.
 • Delo z dijaki pri športni vzgoji temelji na sodelovanju: DIJAK-UČITELJ-TRENER.
 • Enoten urnik športne vzgoje za dijake 1., 2. in 3. letnika športnih oddelkov – torek in četrtek zjutraj.
 • Razvejana športna infrastruktura – možnost vadbe za vse športnike v neposredni bližini šole.
 • Organiziramo tudi strokovna predavanja, ki dopolnjujejo razumevanje trenažnega procesa športnika.

POSEBNOSTI

 • Jesenska šola v naravi (1. letnik).
 • Zimska šola v naravi (2. letnik).

Povezava na video utrinek iz zimske šole v naravi 2020.

DEJAVNOSTI OB POUKU

 • Dijaki športniki se lahko vključujejo v številne dejavnosti, ki potekajo na šoli (več v predstavitvi splošnih oddelkov).

ŠPORTNI ODDELEK SE PREDSTAVI:

Športni oddelek je vsekakor prava izbira za vse, ki želite uspešno združevati šolske in športne obveznosti. Za vse, ki želite srednješolsko obdobje preživeti v stimulativnem, prijetnem in varnem okolju  ter obenem uresničevati zadane cilje.

Vabljeni v Gimnazijo Ravne na Koroškem, šolo s tradicijo!

(Visited 2.841 times, 1 visits today)