Iskrene čestitke Mateju Petku iz 3. A in Žanu Pustoslemšku iz 4. B za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine. Matej Petek je dosegel celo 4. rezultat v državi, za kar mu še posebej čestitamo.

Na državnem tekmovanju v Ljubljani so našo šolo zastopali 4 tekmovalci, iz 3. letnika poleg Mateja še Tamara Rožej iz 3. A, iz 4. letnika pa poleg Žana še Alma Sekereš iz 4. B. Vse pohvale tudi njima.

Aktiv nemščine in španščine

(Visited 45 times, 1 visits today)