Vpisna mesta – razpis:

 • GIMNAZIJA – 84 mest za novince
 • GIMNAZIJA (Š) – 18  mest za novince
 • FARMACEVTSKI TEHNIK – 28 mest za novince

V 1. letniku se lahko šola 90 dijakov v programu GIMNAZIJA, 22 dijakov v programu GIMNAZIJA/Š  in 30 dijakov v programu FARMACEVTSKI TEHNIK.

Nekaj pomembnih datumov:

16. in 17. februar 2024    INFORMATIVNI DAN

→ do 4. marca 2024    DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

do 28. marca 2023   ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja GIM) – pogovor s kandidati

→ do 2. aprila 2024      PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK (Prijavnica za vpis)

8. april  2023   OBJAVA STANJA PRIJAV ZA VPIS

→ do 23. aprila 2024    MOREBITNI  PRENOSI PRIJAV ZA VPIS

17. – 21.  junij 2024   predložitev spričeval na vpogled  in  VPIS

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija.

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in

podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.
V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:  
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) bodo morali šoli, najkasneje do 4. marca 2024 posredovati naslednja dokazila:

Dodatne informacije o prijavnem postopku in vpisu na našo šolo lahko dobite v šolski svetovalni službi: telefonska številka 02 870 51 39,  elektronski naslov tjasa.gersak@scravne.si (za splošne oddelke) ali bojana.tancer@scravne.si (za športne oddelke in program farmacevtski tehnik).

(Visited 3.178 times, 1 visits today)