Gimnazija Ravne se trudi vzgajati za solidarnost!

Izbirni predmet Vzgoja za solidarnost se nam na šoli zdi že nekaj samoumevnega, pa vendar je prav, da ga bolje spozna tudi širša javnost. V današnjem času so vrednote medgeneracijskega sodelovanja, empatičnega sobivanja in skupnega reševanja problemov za izboljšanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti še premalo poudarjene. Naši dijaki in mentorji se trudijo tudi na tem področju.

Predmet in druge solidarnostne akcije šole smo predstavili na konferenci Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju 2022 s prispevkom Od ljudi za ljudi. V tem okviru je nastal tudi videoposnetek z refleksijami naših dijakov in njihove mentorice Vzgoje za solidarnost, Metke Čebulj. Čestitke vsem!

V ponedeljek, 10. oktobra 2022, pa je bil v Dnevniku objavljen tudi prispevek o solidarnosti: https://www.dnevnik.si/1042998493/gazela/novice/solidarnost-ki-razvija-podjetnost

S. R. M.

(Visited 51 times, 1 visits today)