Na Gimnaziji Ravne na Koroškem je v šolskem letu 2021/2022 šolanje zaključila prva generacija srednjega strokovnega izobraževanja smeri farmacevtski tehnik, na kar smo zelo ponosni. Včeraj, v sredo, 6. julija 2022, so bili znani rezultate spomladanskega roka poklicne mature 2022.

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 29 maturantov, naš uspeh pa je izvrsten, 100-odstoten. Še posebej ponosni smo na Patricijo Zbičajnik, ki se je vpisala med zlate maturante poklicne mature.

Za odličen uspeh in vse dosežke med samim šolanjem vam iskreno čestitamo. Hkrati pa gre zahvala tudi vsem, ki s(m)o vas na tej poti podpirali, učili in vzgajali ter vam vseskozi stali ob strani.

Po besedah g. ravnatelja Dragomirja Benka uspešno opravljena matura ni le izraz znanja, je več, je odraz zrelosti in dokaz želje po novih uspehih. Odličnost šteje in dviga nad povprečje. Z znanjem lažje premagujemo izzive, ki jih na pot postavlja življenje.

čas je

buba visi

šivi pokajo

metulj se ponosno dvigne

leti

(Domen Jarc, 4. c, Vresje 2022)

Na novi poti vam želimo še veliko ustvarjalnih idej in uspešno rešenih izzivov, nikoli se ne prenehajte učiti.

Simona Rejec Merkač, prof.

Tajnica poklicne mature

Urška Paska, 1. b
(Visited 177 times, 1 visits today)