Za uspešno učenje je pomembno načrtovanje in spremljanje učenja.

(Visited 34 times, 1 visits today)