Naši gimnazijci so skupaj s svojim mentorjem v programu Erasmus+ za našo šolo ponovno dosegli izjemen uspeh, saj smo 4. 12. 2017 v hotelu Intercontinental v Ljubljani prejeli nacionalno nagrado jabolka kakovosti 2017, ki nam jo je slovesno izročila dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Jabolko, ki je krasilo naš prejeti šopek, je danes tudi simbol napredka in svobodne volje, mednarodno sodelovanje pa doprinese k rasti, dobrobiti družbe in k odkrivanju še neznanih poti, saj mobilnost, sodelovanje, povezovanje v evropskem okolju pomenijo odkrivanje novih znanj, jezika, kulture, sveta.

V letu 2017 je CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) podelil že tradicionalne nagrade – jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Tokrat so bile nagrade prvič podeljene tudi v programu Erasmus+. Prejele so jih tiste institucije, pri katerih so učinki sodelovanja v programih in iniciativah EU presegli zastavljene cilje in rezultate posameznih projektov. Slednji pomagajo slovenskim izobraževalnim ustanovam, da »v skladu z nacionalnimi smernicami in smernicami EU razvijajo v učeče se skupnosti, zmožne odzivanja na spreminjajoči se svet, in učencem nudijo podporo pri razvijanju kompetenc in naravnanosti, ki jih bodo potrebovali za uspešno življenje in delo v sodobni družbi.«

Nagrado je dobila naša uspešna dvoletna zgodba v programu Erasmus+ na področju šolskega izobraževanja. Po mnenju strokovne žirije je navdušila in širila obzorja, stopala iz utečenih okvirov ter izboljšala kakovost posameznikovega dela in skupine.

Šolski center Ravne na Koroškem, natančneje Gimnazija, je kot novinec v strateških partnerstvih skupaj s srednjo šolo Praxis-Handelsakademie Völkermarkt/Velikovec iz Avstrije v projektu Freund – prijatelj spodbujal kreativnost in ustvarjalnost na filmskem področju. Naš rezultat je skupni igrani dvojezični film – futuristična srhljivka z naslovom Bergmandlc, ki tako geografsko kot jezikovno povezuje slovensko in avstrijsko Koroško. Projekt je pomembno vplival na vse sodelujoče dijake, saj so skozi raznovrstne projektne aktivnosti pridobivali različna znanja na področju filmskega ustvarjanja. Ker pa njegovo nastajanje ni povezano samo z umetniškim ustvarjanjem, so se sodelujoči naučili še poslovnega vodenja in obvladovanja filmske produkcije na mednarodni ravni. Kot učni pripomoček so namreč ustanovili čezmejno produkcijsko hišo. Projekt je bil nagrajen zaradi izvirnih promocijskih in diseminacijskih aktivnosti, saj so dijaki in koordinatorja filma poskrbeli za širšo prepoznavnost programa Erasmus+, same šole in Slovenije s predvajanjem filma po številnih kinematografih in filmskih festivalih.

Jabolka kakovosti 2017 so poleg naše šole prejeli še: Vrtec Najdihojca za področje šolskega izobraževanja, Šolski center Postojna in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, Šolski center Slovenj Gradec za področje visokošolskega izobraževanja, Jara, Zavod za razvoj knjižnic za področje izobraževanja odraslih in Osnovna šola Litija za posebne dosežke v povezovanju aktivnosti eTwinning in Erasmus+.

Prejeto priznanje pomeni čast in odgovornost, da bomo v prihodnosti še naprej sooblikovali in motivirali naše dijake za podobne mednarodne projekte.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, še posebej pa celotni naši projektni skupini, ki je trdo delala za ta uspeh.

Simona Rejec Merkač, članica projektne skupine

  

(Visited 118 times, 1 visits today)