Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

Farmacevtski tehnik je pomemben poklic, saj z znanjem in dejavnostjo pomaga pri preprečevanju bolezni in pri lajšanju bolezenskih težav. V današnjem času se pomena razvite farmacevtske industrije, dostopnosti do zdravi, do prehranskih dopolnil in še posebej do cepiv, vse bolj zavedamo.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

  • obvezni del:pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz farmacije.
  • izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor

Program omogoča dijakinjam in dijakom nadgradnjo znanja pri splošno-izobraževalnih predmetih. Pridobijo strokovno-teoretična in praktična znanja za izvajanje laboratorijskega dela v farmaciji; za kakovostno izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz; usposobijo se za prodajo in dajanje navodil za uporabo zdravil brez zdravniškega recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in kozmetičnih izdelkov; spoznavajo, kako se izdelujejo zdravila, spoznavajo zdravilne učinkovine rastlin …

PREDMETNIK

Splošnoizobraževalni predmeti:

slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija in športna vzgoja.

Strokovni predmeti:

zdravstvena vzgoja, anatomija in fiziologija, mikrobiologija in epidemiologija, laboratorijsko delo v farmaciji, zdravila, oblikovanje zdravil, analiza zdravil, rastlinske droge in naravne spojine, podjetništvo in komunikacija, izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni.

Odprti kurikulum:

šola lahko ponudi dijakom še druge splošne in strokovne predmete. Vsebine aktualnih strokovnih predmetov oblikuje šola skupaj z delodajalci.

Interesne dejavnosti:

popestrijo pouk, dijaki lahko uresničujejo svoje interese  in se vključujejo v okolje.

Praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih

Praktični pouk poteka v okviru strokovnih predmetov na šoli, da dijaki poglabljajo strokovno znanje in razvijajo natančnost pri delu v specializiranih učilnicah in šolskih laboratorijih.

Praktično izobraževanje poteka tudi kot praktično usposabljanje z delom (delovna praksa), v 3. in 4. letniku (skupaj pet tednov). Dijaki se usposabljajo za delo v lekarnah, farmacevtski industriji, za izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz v različnih delovnih okoljih.

POMEMBNO JE IZBRATI USTREZNO SREDNJO ŠOLO

Če te zanima kemija, biologija, delo v laboratoriju, želiš podrobneje spoznati različne zdravilne učinkovine v raznovrstnih zdravilih in zeliščih …, je šolanje v programu farmacevtskega tehnika zate pravilna odločitev.

(Visited 28 times, 2 visits today)