Stanje prijav za Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija

ProgramPredvideno število
prostih mest za novince
Število prijav
Farmacevtski tehnik2826
Gimnazija8494
Gimnazija (š)1841

Za šolsko leto 2024/2025 je bil s strani ministrstva, glede na število prejetih prijav, odobren dodaten splošni oddelek programa gimnazija. Število prostih mest za splošne oddelke gimnazije se tako iz 84 poveča na 112, zato lahko v roku za prenos prijav, ki traja do vključno 23. 4. 2024 do 15. ure, prenesete prijavo iz športnega oddelka v splošni oddelek. Športnicam/športnikom, ki bodo v tem oddelku, bomo omogočili vse prilagoditve, ki jih imajo dijakinje/dijaki športnega oddelka.

Postopek prenosa prijave:

Postopek prenosa prijav bo letos potekal elektronsko. Kandidati, ki se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen (vpis@scravne.si), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in staršev, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drug program.

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 23. 4. 2024, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 15. ure.

Dostop do izjave o prenosu prijavnice: TUKAJ

(Visited 179 times, 1 visits today)