Objavljamo povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ KA122 – VET z naslovom »FARMA-IZZIV – Pogumno novim farmacevtskim izzivom naproti/PHARMA-CHALLENGE – Tackling Challenges in a Pharmacy Technician Programme Successfully«. Projekt je bil odobren na podlagi Sklepa o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropske unije Erasmus+, Razpis Erasmus+ 2023, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije.

OPIS PROJEKTA:

V šolskem letu 2023/2024 bodo lahko v Sevilli (Španija) opravljali praktično usposabljanje 4 dijaki programa farmacevtski tehnik.

Dijaki bodo na usposabljanju pridobili strokovna in specializirana znanja in veščine z različnih področij v skladu s potrebami trga dela. Nadgradili in razširili bodo lahko jezikovna znanja, krepili samozavest in ambicije, osebnostno rasli, širili obzorja, spoznavali nove kulture, kar jim bo omogočalo boljšo zaposljivost.

Termin: 5. 5.–18. 5. 2024 (14-dnevno opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v lekarni v Sevilli, v Španiji)

Število udeležencev: 4 učna mesta za dijake 3. letnika programa farmacevtski tehnik; dijake bo na mobilnost spremljal učitelj

Gostiteljska institucija: Euromind, Sevilla, Španija

Delovni jezik: angleščina

Nastanitev: apartmaji (polni penzion)

Finančna sredstva: Udeležencem mobilnosti so iz sredstev programa Erasmus+ kriti stroški poti, nastanitve, prehrane (polni penzion), javnega prevoza, zavarovanja za tujino.

PRIJAVA NA MOBILNOST

Na mobilnost se lahko prijavi dijak/-inja 3. letnika programa farmacevtski tehnik.

Dijak/-inja izpolni:

– prijavnico (obrazec je v prilogi);

– motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku.

Motivacijsko pismo naj vsebuje:

 • kratko predstavitev (sebe, pozitivnih lastnosti);
 • vaša pričakovanja v zvezi z mobilnostjo v tujini (znanja, veščine, koristi usposabljanja v tujini);
 • vaše želje glede poklicne poti, pridobivanja novih znanj;
 • opis komunikacijskih sposobnosti in znanja angleškega jezika;
 • vaše interese, šolske in izven šolske aktivnosti;
 • druga pojasnila, ki lahko vplivajo na izbor (socialni status, odločbe, itd.).

Prijavnico oddajte v tiskani obliki ali po elektronski pošti do 4. 12. 2023 na e-naslov koordinatorke: petra.podstensek@gmail.com z oznako praksa Erasmus+ ali osebno v kabinetu Evropski projekti.

Za motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku je rok oddaje 11. 12. 2023 (v elektronski obliki na e-mail naslov koordinatorke).

Obravnavane bodo le pravočasno oddane vloge. Dijake, ki bodo oddali nepopolne vloge, bo komisija za izbor kandidatov pozvala k dopolnitvi. Če vloge v zahtevanem roku ne izpolnijo, so te izločene iz postopka izbora.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Ustrezne kandidate, ki bodo poslali prijavnice v dogovorjenem roku, bo izbrala šolska projektna komisija. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni do 21. 12. 2023.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:

 • zanimanje za svoje poklicno področje in visoka motiviranost za izkušnjo delovne prakse v tujini;
 • kreativno in inovativno motivacijsko pismo;
 • zgledno vedenje in pozitiven odnos do pouka;
 • zadovoljivo znanje angleškega jezika, želja po učenju španščine;
 • prizadevnost, uspešnost in aktivnost v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih;
 • želja po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice (Španije);
 • ustrezno zastopanje sebe, svoje šole in Slovenije v tujini;
 • sposobnost prilagoditve zahtevam evropskega trga dela;
 • kandidati z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi omejitvami).

Če bo več dijakov enakovredno izpolnjevalo vse pogoje in kriterije, jih bomo povabili na razgovor. O terminu razgovora bodo dijaki obveščeni po elektronski pošti.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrane dijake zavezuje pogodba o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA122, ki jo bo sklenil s šolo in partnersko organizacijo v tujini. V pogodbi bodo navedene vse obveznosti dijaka, šole in partnerske organizacije.

POTRDILA O OPRAVLJENI PRAKSI

Dijak prejme potrdilo delodajalca o uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju v tujini. S predložitvijo potrdila mu šola prizna obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom v skladu s predmetnikom.

Prav tako se mobilnost in tema mobilnosti navede v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature.

Za vse dodatne informacije se obrnite na koordinatorko projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Petro Podstenšek, kabinet Evropski projekti, e pošta: petra.podstensek@gmail.com.

Priloge:

(Visited 106 times, 1 visits today)