1., 2. in 3. LETNIK

ČETRTEK, 24. AVGUST 2023

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 45

KEMIJA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 43

PETEK, 25. AVGUST 2023

LABORATORIJSKO DELO V FARMACIJI

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 43

FIZIKA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 61

GEOGRAFIJA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 62

SLOVENŠČINA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 63

NEMŠČINA (1. LETNIK)

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 63

PONEDELJEK, 28. AVGUST 2023

MATEMATIKA

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 11.00 v učilnici 62 (1. C, 2. A, 3. B)

– ustno ob 11.00 v učilnici 63 (2. B, 2. F, 3. C)

NEMŠČINA (2. LETNIK)

– pisno ob 8.00 v učilnici 58

– ustno ob 10.00 v učilnici 61

Pomočnica ravnatelja: Leonida Konič

(Visited 1.304 times, 2 visits today)