Podnebne spremembe, katerim priča smo že skoraj vsak dan, imajo velik vpliv tudi na čebele in čebelarstvo. Dijaki oddelkov 3. b in 3. c so s profesorico Mojco Krebs spoznali, kakšno okolje je primerno za razvoj čebel in drugih opraševalcev. Na delavnici, ki je potekala v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, so pregledali medovite rastline v okolici šole in doma. Prepoznavali so vpliv vremenskih razmer na življenje čebelje družine in količino medu. Izdelali so tudi smernice za ureditev in nego čebelam ter drugim opraševalcem prijaznega vrta oz. okolice šole.

Petra Podstenšek, šolska koordinatorka projekta TVU 2023

(Visited 34 times, 1 visits today)