Za uspešno učenje je pomembno načrtovanje in spremljanje učenja.

(Visited 44 times, 1 visits today)