Ob zaključku gimanzijskega izobraževanja opravljajo dijaki maturo. Gre za državne in eksterne izpite iz več predmetov. Vsi kandidati jih opravljajo pod enakimi pogoji (enake izpitne pole, enotni maturitetni koledar, trajanje izpitov).

Dijaki opravljajo maturo iz petih predmetov-trije so obvezni (SLO, MAT, TJ), dva pa izbirna (TJ, ZGO, GEO, FIZ, KEM, BIO, INF, SOC ali FIL ali PSI).

Pri matematiki in tujih jezikih lahko kandidat izbira raven opravlajnja izpita (osnovna ali višja raven).

Kandidat, ki je neuspešen pri treh ali več predmetih, mature ne opravi. Tisti, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov v dveh letih.

Kandidat, ki je maturo opravil, želi pa si izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov, pri čemer se mu za splošni uspeh na maturi upošteva boljša ocena.

(Visited 159 times, 1 visits today)