Objavljamo javno naročilo za izbiro ponudnika šolske prehrane za Šolski center Ravne na Koroškem – izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane za šolsko leto 2013/2014 za dobo 1 leta. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 15. 7. 2013 do 9.30 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 2013 ob 10.00 v učilnici številka 11, Šolskega centra Ravne na Koroškem, stavba Gimnazije Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

Besedilo o javnem naročilu in povabilo k oddaji ponudbe najdete docxtukaj.

(Visited 39 times, 1 visits today)