V četrtek, 7. aprila 2022, bodo na Gimnaziji Ravne na Koroškem potekale predstavitve   raziskovalnih nalog Mladih raziskovalcev Koroške (MRK).

Srečanje bo organizirano po časovnem razporedu predstavitev. Predstavitev posamezne naloge traja 10 minut in še 5 minut, ki so namenjene za pogovor o nalogi. Za predstavitev bo zagotovljen računalnik in projektor. Avtorji naj izpostavijo izvirnost naloge, cilje naloge, pregledno in strnjeno naj predstavijo rezultate raziskovanja in pojasnijo bistvo naloge.

Po predstavitvah nalog posamezne skupine sledi podelitev priznanj. Po presoji o ustreznosti naloge in predstavitve bodo naloge uvrščene v 1. krog na Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Najboljše naloge se bodo uvrstile v 2. krog – zagovori nalog 2. kroga bodo predvidoma v Murski Soboti 16. maja 2022.

Razpored predstavitev:

Se veselimo srečanja.

Koordinatorici gibanja MRK                                             Ravnatelj

Manuela Tkalec                                                                  Dragomir Benko

Darja Vrhovnik

(Visited 76 times, 1 visits today)