V šolskem letu 2021/2022 razpisujemo 21 programov  obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izbira je pestra in upamo, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Vsak dijak si izbere ENO izbirno vsebino *.

Vsi programi (razen ekskurzij) so odprti tudi za dijake višjih letnikov.

Izjeme:

  • Krožkovne dejavnosti na šoli, ki potekajo v časovnem obsegu 30 ur, se prav tako (lahko) priznajo kot opravljene OIV.
  • Vse dejavnosti izven šole (kulturne, športne) se prav tako priznajo, če so programi verificirani in lahko organizacija izda uradno potrdilo. V tem primeru v  tabelo zapišite – potrdilo in kratek opis dejavnosti. Če pa tega ne želite uveljaviti, pa se seveda lahko prijavite na ponujene OIV, vendar je prijava zavezujoča. Tudi dijaki s statusi športnikov/umetnikov lahko uveljavljate opravljeno OIV.
  • Tudi oddana raziskovalna naloga se (lahko) prizna kot opravljena izbirna vsebina.

Tabele – sezname z vpisanimi programi oddajte RAZREDNIKU do PETKA, 26. NOVEMBRA 2021.

Podrobni opisi programov so tudi na spletni strani naše šole in si jih lahko ogledate vi in vaši starši.

                                                                                                                                                    Leonida KONIČ, pomočnica ravnatelja

(Visited 181 times, 1 visits today)