Prijavo za vpis v 1. letnik lahko prenesete v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo do 22. 4. 2021. 

Postopek prenosa poteka elektronsko na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga najdete tukaj.

Ob morebitnem prenosu prijave poteka postopek tako, da na srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, posredujete skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice (obrazec), v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na prvotnem programu in prijavo posreduje na drugo šolo, kamor želite prenesti prijavo.

Na spletni strani ministrstva je poleg obrazca (izjave za prenos prijavnice) objavljen tudi natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.  

Na naši šoli bi prenos prijavnice lahko uredili na e-naslovu: marija.krajnc@guest.arnes.si .

Več informacij o prenosu prijavnice:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

(Visited 99 times, 1 visits today)