Novi mednarodni projekt Erasmus+ “MASTER” (Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values – Večsistemski pristop k reševanju evropskih pravic in temeljnih vrednot)

V šolskem letu 2020/2021 bodo dijaki in dijakinje 1. letnika sodelovali v novem mednarodnem projektu Erasmus+ “MASTER” (Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values – Večsistemski pristop k reševanju evropskih pravic in temeljnih vrednot).

V projektu bomo obravnavali teme, ki so povezane s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kot so evropske vrednote enakosti, solidarnosti, svobode, aktivnega državljanstva, dostojanstva, pravičnosti ipd. Aktivnosti bodo potekale predvsem v okviru angleščine, nekaj aktivnosti pa se bo izvajalo tudi pri drugih predmetih. Ne bomo samo razmišljali in razpravljali o svetu in temeljnih človekovih svoboščinah, temveč bomo tudi z izkustvenim učenjem poskušali delovati in doprinesti k boljšemu svetu. Razvijali bomo tudi kritično mišljenje, socialne kompetence, sodelovalno delo in kreativnost. Pri delu bomo uporabljali različna digitalna orodja, nastale materiale pa bomo objavili v spletni platformi projekta eTwinning Twinspace. Prvo leto projekta bodo dijaki sodelovali predvsem na daljavo, in sicer preko omenjene spletne platforme in virtualnih srečanj. Drugo leto sodelovanja (2021/2022) pa bodo lahko v okviru mednarodnih mobilnosti obiskali sodelujoče šole iz Italije, Portugalske, Estonije, Bolgarije in Romunije.

Simona Rejec Merkač,

koordinatorka projekta E+ MASTER

(Visited 99 times, 1 visits today)