Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 in na podlagi sklepov Vlade RS na Šolskem centru Ravne uvajamo naslednje ukrepe:

  • Do vključno 29. marca 2020 se preneha izvajanje pouka v »klasični« obliki – na šoli.
  • Izvede in izvaja se izobraževanje na daljavo preko spleta: spletne učilnice, e-pošta, eAsistent in podobno. Navodila o načinu izvajanja  podajo učitelji/učiteljice predmetov.
  • Obvestila o spremembah ukrepov bomo objavljali na spletnih straneh šol in preko eAsistenta. Obvestila dnevno spremljajte.

Opozarjamo in priporočamo vsem – zaposlenim in dijakom/dijakinjam -, da je v času epidemije   potrebno dosledno upoštevati vse ukrepe, navodila v zvezi s higieno (temeljito umivanje rok, razkužila …) in priporočila glede druženja (najboljša je (samo)izolacija, predvsem pa se ne udeležujemo srečanj, kjer se zbere več ljudi).

Dijakinje, dijaki, izkoristite te dneve za aktivno, drugačno učenje, branje … Posebej to priporočamo maturantom in maturantkam. Teh 10 dni izkoristite za temeljito pripravljanje na maturo, ki se nezadržno bliža. Maturanti, ki še niste oddali prijavnic na maturo, storite to še danes (petek, 13. 3.) oziroma jih oddajte po pošti najkasneje do torka, 17. marca 2020.

Z doslednim izvajanjem ukrepov, priporočil in učenjem preko spleta bomo lahko preprečili širjenje virusa.

Bodite zdravi.

(Visited 44 times, 1 visits today)