Dijaki naše šole v tem šolskem letu sodelujemo v projektu Evropska vas in raziskujemo posebnosti Estonije. Seznanili se bomo z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnostmi, spoznali bomo njihovo zastavo, grb in proučevali njihov način življenja. Na odru nas bo letos zastopala Eva Boto s pesmijo v estonskem jeziku.

Namen in cilj programa Evropska vas je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.

Program spodbuja medpredmetno povezovanje in inovativne pristope k učenju.

8. maj 2013, DAN EVROPE

8 osrednjih trgov v 8 mestih po Sloveniji

Vsebinski poudarek – tema v letu 2013 je Evropsko leto državljanov: Dostojanstvo, Enakost, Svoboščine, Solidarnost, Pravice državljanov, Sodno varstvo, Splošne določbe.

Vse, kar bo nastalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, bodo učenci in dijaki pokazali v mestnem jedru na zaključni prireditvi. Učenci in dijaki bodo predstavili izbrane države in z medsebojnim sodelovanjem vseh šol bomo zgradili vas, ki bo prikazovala vse države v Evropski uniji.

Otvoritev prireditve EVROPSKE VASI bo 8. maja 2013 , v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Otvoritve drugih evropskih vasi po Sloveniji bodo potekale istočasno v naslednjih regijskih središčih:

Murski Soboti, Ljubljani, Kopru, Radovljici, Novi Gorici, Mariboru, Celju.

 

V sredo 8.5.2013 smo se nekatere učenke 1.b z mentoricama prof. P.Popič in prof. M.Tkalec udeležile zaključne prireditve projekta Evropska vas, ki kot vsako leto poteka v Slovenj Gradcu. Predstavljale smo tako našo šolo, kot tudi državo, ki nam je bila dodeljena, Estonijo. Našo stojnico v središču trga smo popestrile s plakati, letaki in estonskim pecivom. Kasneje se nam je pridružila še Eva Boto, ki so jo njeni oboževalci že nestrpno pričakovali. Na odru se je predstavila z estonsko pesmijo Rändajad ( Evrovizija 2009 ) in refrenom pesmi Verjamem, brez katerega ni šlo.

Jerneja Šušel

IMG 7508IMG 7510IMG 7511IMG 7512IMG 7513IMG 7516IMG 7518IMG 7586IMG 7590IMG 7609

(Visited 53 times, 1 visits today)