Izmenjava dijakov Erasmus+ “SenzaConfini. BrezMeja. OhneGrenzen.”

Deževno sredo smo preživeli na Plešivcu/Tanzenberg, kjer smo si ogledali tukajšnjo “Bundesgymnasium” (Zvezno gimnazijo), ki sta jo v preteklosti obiskovala tudi znamenita Slovenca, pisatelj Florijan Lipuš in slikar Valentin Oman. Dan je bil namenjen spoznavanju slovenske manjšine v Italiji. Preko spleta smo se pogovarjali s profesorji in dijaki Liceja Franceta Prešerna v Trstu. Dijaki, ki obiskujejo Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu in prihajajo iz Trsta, Gorice in Čedada, so primerjali položaj manjšin v obeh državah. V četrtek nas je gostila “Mohorjeva” v Celovcu. Spoznali smo delovanje Krščanske kulturne zveze, Mohorjeve družbe in Slovenskega uredništva ÖRF. Spoznali smo podžupana Celovca, gospoda Lojzeta Dolinarja. Besede “dolgčas” ne poznamo!

Mentorica Mojca Krebs

(Visited 39 times, 1 visits today)