Ob koncu šolskega leta 2020/2021 je bil razpisan 1. državni likovni natečaj: Ustvarjamo za ZOOplanet – Ogrožene živali Slovenije, s katerim so organizatorji želeli spodbuditi mlade k razmišljanju o odgovornem ravnanju, skrbi in ohranjanju zdravega ter čistega življenjskega okolja. Timotej Žvikart, letos dijak 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, je s svojim likovnim delom Prosim, ne osvojil 1. mesto v srednješolski kategoriji.

“Eden od razlogov za prijavo na ta natečaj je bila vsekakor tematika, na katero je potrebno opozarjati tudi z likovnim izrazom. Ta nas lahko spodbudi k razmišljanju, nas vznemirja in vzbuja najrazličnejše občutke. Menim, da je Timoteju Žvikartu uspelo vzpostaviti tovrstno komunikacijo z namenom ozaveščanja o ogroženih živalskih vrstah. Timotej se je prvega mesta in nagrade zelo razveselil, čeprav, (pre)skromen kot je, pravi, da tega ni pričakoval.”

Alijana Tertinek, prof. likovne umetnosti 

”S svojim delom za natečaj sem hotel ponazoriti svoj pogled na ogrožene živali in vse probleme današnje družbe. Tema se mi je zdela kar zanimiva, precej bolj pa aktualna, še posebej zaradi vseh opaženih medvedov to leto na območju Koroške. Menim, da lahko s tem delom ozavestim publiko ter posledično pomagam veliko živalim.”

Timotej Žvikart

(Visited 407 times, 1 visits today)