ZLATO PRIZNANJE:

Jan PANTNER 4. cš                                   mentorica Simona VREŠ

SREBRNO PRIZNANJE:

Tine ROŽEN 1.a                                         mentor Andrej RUTER

Luka VAUPOT 1.a                                      mentor Andrej RUTER

Žan PUSTOSLEMŠEK 1.b                         mentor Andrej RUTER

Luka PERUŠ 2.a                                         mentorica Darinka FURMAN

Nika PLANTEV  2.b                                   mentorica Simona VREŠ

Nuša PERENDA  3.a                                  mentorica Simona LEDINEK

Aleks ERJAVC  3.c                                     mentorica Simona VREŠ

Namesto tradicionalno v marcu smo priljubljeno šolsko tekmovanje iz matematike Mednarodni matematični kenguru letošnje šolsko leto izvedli šele 22. aprila. Tekmovalo je 51 dijakov. Osvojili so 16 bronastih priznanj, osem dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je pomenilo vsaj delno vrnitev v realnost. Državno tekmovanje smo lahko z nekaterimi prilagoditvami izvedli tako kot pretekla leta, po regijah.

Gostitelj državnega tekmovanja za Celjsko regijo je bila v letošnjem šolskem letu naša šola. Tako se je v soboto, 15. 5. 2021, na naši šoli zbralo 73 dijakov z gimnazij v Celjski regiji. Dijaki so v skladu z navodili NIJZ 180 minut reševali matematične naloge. Veseli smo, da smo lahko gostili mlade matematične upe. Naši dijaki so dosegli zavidljiv uspeh, saj so osvojili 1 zlato in 7 srebrnih priznanj.

ČESTITAMO!

Simona Vreš, Vodja aktiva matematike

(Visited 406 times, 1 visits today)