Drage dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Koronski krizi ni videti konca. Vlada RS in MIZŠ sta določila, da se bo pouk tudi v decembru, vsaj prvih štirinajst dni, zelo verjetno pa do Novega leta, v srednjih šolah izvajal na daljavo.

Na Gimnaziji Ravne na Koroškem bomo ure, tako kot do sedaj izvajali preko aplikacije ZOOM po urniku. Uporabljali bomo enotni komunikacijski kanal – eAsistent. Ur ne bomo in ne smemo prestavljati (npr. na večerne ure, popoldanske …). Dijaki in dijakinje, pri pouku na daljavo morate biti vidni – namestite si kamere –, da bodo učitelji lahko zabeležili vašo prisotnost in da boste lažje sledili. Rad bi vam povedal, da se moramo v teh težkih časih vsi skupaj potruditi, da bo življenje in pouk potekalo čim bolje.

Da se bomo »odklopili, odZOOMirali« od računalnika in druge IKT opreme, načrtujemo v naslednjih tednih dneve brez ZOOM-a. Poudarek bo na gibanju v naravi, na ustvarjalnosti, razvijanju veščin …

Ministrstvo za izobraževanje in šport (MIZŠ) je določilo, da bo v tem šolskem letu (2020/2021) le eno ocenjevalno obdobje (se pravi od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2020 (20. 5. 2020 za maturante)).  To se pravi, da ne bomo »talci« divjega ocenjevanja, ko se boste, dragi dijaki in drage dijakinje, vrnili v šolo. Spremenili in prilagodili bomo mrežni načrt pisnih ocenjevanj znanja, načine pridobivanja ocen in število le-teh – to bo manjše, prilagojeno enemu ocenjevalnemu obdobju.

Število ocen in pridobivanje le-teh bomo poenotili znotraj predmetnih aktivov in med njimi.

Seveda vas bomo o vsem obvestili ter upoštevali tudi vaše (morebitne) predloge.

V času pouka na daljavo pisnih ocenjevanj v smislu pisanja testov ni, učitelji pa seveda lahko ocenjujejo (npr. ustno, seminarske naloge, eseji, izdelki, projektne naloge …).

Na koncu pa še enkrat in spet poziv:

Dijaki / dijakinje, prosim vas, da nam sporočite, če potrebujete telekomunikacijsko opremo (računalnike s kamerami in mikrofoni …). Če bo šlo, vam bomo pomagali.

Lepo in zdravi bodite, čim več dobrih misli, ustvarjalnosti in pozitivnega odnosa do vsega vam želim.

Dragomir Benko

(Visited 86 times, 1 visits today)