Za nami je prvi teden, ko je bilo potrebno šolsko delo prilagoditi tako imenovanim “virusnim” razmeram. Učitelji in strokovni delavci smo svoje obveznosti organizirali povsem na novo in drugače – na daljavo in od doma. Za marsikoga od zaposlenih, pa tudi verjetno za vas, dijake, je to predstavljalo nov izziv, morda tu in tam celo težavo, ki pa smo jo v prvem tednu pouka zadovoljivo obvladovali. Zavedamo se, da pouk in izpolnjevanje šolskih obveznosti na daljavo zahteva drugačno pripravo tako učiteljev, pa tudi drugačno delo dijakov, ki morate sami, vsak dan izpolnjevati  naloge, ki vam jih predložijo učitelji. Po dosedanjih odzivih sodelujočih sem zaznal, da ni bilo kakšnih večjih težav z vzpostavitvijo spletnih učilnic, eAsistentom, Arnesom,  Officem 365, in da je delo preko elektronskih medijev dokaj normalno steklo.

Pri sledenju profesorskega dela na daljavo sem učitelje večkrat opozarjal, da imate dijaki, prav tako kot oni, morebitne težave s spletnimi aplikacijami in da se morate zaradi tega dodatno organizirati, da bi lahko naredili, kar vam naložijo. Prosil sem jih tudi, naj se pri vas pozanimajo, ali zmorete naloženo delo normalno opraviti, in da v primeru kakršnihkoli težav z vaše strani svoje delo ustrezno upočasnijo.

Ni toliko pomembno, koliko bomo naredili, ampak kako kvalitetno bo znanje, ki ga boste dijaki pridobili.

Velika verjetnost je, da se po napovedanih štirinajstih dneh izrednih razmer še ne boste vrnili v šolske klopi, ampak da bo takšen način našega dela trajal dalj časa. Zato je pomembno, da čim bolj osvojite nov tip dela in še naprej ohranjate odgovorne stike z učitelji, pa čeprav samo preko elektronskih medijev.

Ker so zaradi uradnih ukrepov oteženi ali onemogočeni medsebojni socialni stiki, vas prosim, da v tem času vseeno v najboljši možni meri ohranjate svoje duševno in fizično zdravje ter da resno upoštevate navodila, ki nam jih dajeta vlada in zdravstvena stroka.

Ostanite zdravi in polni optimizma,

ravnatelj Gimnazije,

Dragomir Benko, prof.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)