Geografija je v programu gimnazije predmet, ki pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti, veščine in spretnosti, s katerimi lahko razume ožje in širše okolje. Poleg tega ga vzgaja, da bi to okolje znal pravilno vrednotiti, spoštovati in z njim gospodariti. Namen pouka zgodovine pa je spodbujanje radovednosti o življenju ljudi v preteklosti ter sedanjosti in razvijanje sposobnosti boljšega razumevanja pojavov, procesov, sprememb in problemov v preteklosti in sedanjosti doma in po svetu. Profesorji geografije in zgodovine se z izbranimi primeri in učnim gradivom trudimo, da pri pouku prispevamo tudi k razumevanju in spoštovanju strpnosti, človekovih pravic, demokratičnih vrednot in kulturne raznolikosti ter razvijamo zavest o občutljivosti našega planeta, kritično razmišljanje o vrednotah, nespametnem potrošništvu in odgovornosti do okolja.

Letos smo naš aktiv sestavljali Matjaž Burjak, Mojca Krebs, Natalija Pečovnik in Manuela Tkalec, Petra Podstenšek pa je bila na porodniškem dopustu.

Izvedli smo šolski tekmovanji iz znanja geografije in zgodovine. Na državnem geografskem tekmovanju sta se pod mentorstvom Mojce Krebs še posebej izkazala dva dijaka, ki sta dosegla zlato priznanje in sicer Andrej Mikolič, ki se je uvrstil v ekipo Slovenije na Balkanski geografski olimpijadi v Romuniji ter Tevž Jevšnikar, ki se bo kot član slovenske ekipe udeležil Mednarodne geografske olimpijade v Kanadi.

Mojca Krebs je sodelovala v projektu Prolea, skupaj z Vanjo Karner vodila čebelarski krožek, vključena je bila v raziskovalni projekt Geografska tekmovanja kot oblika dela z nadarjenimi dijaki ter sodelovala v projektu NA-MA POTI.

Matjaž Burjak je bil mentor dijaški skupnosti in organiziral proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter Dnevu državnosti.

Manuela Tkalec je jeseni pripravila in vodila nagradno ekskurzijo za Mlade raziskovalce Koroške in njihove mentorje na Notranjsko. Sodelovala je v projektih NA-MA POTI ter Erasmus+.

Oktobra smo za dijake izbirnega predmeta v četrtem letniku izvedli ekskurzijo v Koprsko Primorje. Organizirali smo ekskurzijo v Posočje za tretje letnike ter ekskurzijo za dijake prvih letnikov v Celje, Šempeter in jamo Pekel. V sodelovanju z aktivom angleščine bomo Petra Popič, Mojca Krebs in Manuela Tkalec skupaj z dijaki drugih letnikov odpotovale na raziskovanje Škotske. V juniju 2018 skupaj s sindikatom SVIZ Mojca Krebs in Manuela Tkalec pripravljava strokovno ekskurzijo za učiteljski zbor gimnazije.

Vodja aktiva

Manuela Tkalec, prof.

(Visited 7 times, 1 visits today)