Z obiskom na informativnem dnevu smo zelo zadovoljni.