V programu GIMNAZIJA razpisujemo 84 mest, v programu GIMNAZIJA/Š (športni oddelek) 18 mest in v programu FARMACEVTSKI TEHNIK 28 mest.

Izobraževalni  program: FARMACEVTSKI TEHNIK

V letošnjem šolskem letu prvič razpisujemo program Farmacevtski tehnik, s tem nudimo devetošolcem dodatne možnosti za izobraževanje v domačem okolju. Odločitev za ta program je povezana z razvojem farmacevtske industrije v našem okolju in možnostmi za zaposlitev po srednješolskem izobraževanju.

Izobraževanje traja štiri leta.

Program omogoča dijakinjam in dijakom nadgradnjo znanja pri splošno-izobraževalnih predmetih. Pridobijo strokovno-teoretična in praktična znanja za izvajanje laboratorijskega dela v farmaciji; za kakovostno izvajanje različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz; usposobijo se za prodajo in dajanje navodil za uporabo zdravil brez zdravniškega recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in kozmetičnih izdelkov; spoznavajo, kako se izdelujejo zdravila, spoznavajo zdravilne učinkovine rastlin …

Poleg splošnoizobraževalnih in strokovnih predmetov vključuje program praktično usposabljanje z delom in različne interesne dejavnosti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz farmacije; izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek in zagovor.