Trije naši dijaki prejeli zlata priznanja

16. 5. 2017 je bila v Celju (Šolski center Celje, Gimnazija Lava)  slovesnost ob podelitvi zlatih priznanj dijakom, ki so na državnem tekmovanju iz znanja nemščine dosegli najboljše rezultate. Veseli smo, da so zlata priznanja prejeli kar trije naši dijaki.

Še enkrat naj spomnimo, da se je Ema Štern (3. C) uvrstila na 1. mesto. Zlato priznanje sta prejela tudi Andraž Pustoslemšek (3. C) in Anaja Urek (2. C).

Veseli nas, da naši dijaki s svojim znanjem nadaljujejo že kar dolgoletno “tradicijo” visokih uvrstitev na tekmovanjih iz znanja nemščine.

Vsem iskrene čestitke in veliko uspehov tudi v prihodnje!