ERASMUS Freund-Prijatelj 2014-11-25_1

Erasmus+ projekt

BHAK Völkermarkt (nosilec) – Gimnazija Ravne na Koroškem (partner)

Länderübergreifendes Jugend-Filmprojekt „Freund-Prijatelj”

Čezmejni filmski projekt mladih »Freund-Prijatelj«

(1.9.2014 – 31.8.2016)

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, je s 1.9.2014 pridobila dvoletni evropski projekt iz programa Erasmus+, ki zadeva mobilnost dijakov na področju čezmejnega filmskega ustvarjanja, konkretno na področju igranega filma. Projekt je za gimnazijo pridobil dr. Uroš Zavodnik (na gimnaziji koordinator za mednarodne projekte), ki od leta 2010 z dijaki ustvarja na področju filmske umetnosti, filmske produkcije v ‘Filmskem studiu na Gradu’. Nazadnje so dijaki pod njegovim mentorstvom ustvarili 30 min. dolg igrani film ‘Nik the Hacker’, ki je predpremiero doživel na vsakoletni gimnazijski akademiji, premiero pa na velikem platnu poletnega kina v Dravogradu. Na mednarodni ravni je film bil prikazan že na dveh filmskih festivalih v Avstriji ter na obeh bil nagrajen.

V letu 2014 sta dr. Uroš Zavodnik in dr. Mario Kraiger iz BHAK Völkermarkt (Praxis-Handelsakademie Völkermarkt-Velikovec), ki je Zavodnika kontaktiral, uspešno zastavila projekt čezmejnega sodelovanja med dijaki obeh srednješolskih ustanov. V oktobru je projekt bil odobren v skupni vrednosti 77.630,00 €, pri čemer je gimnaziji za izvedbo projekta namenjenih 27.645,00 €, BHAK kot nosilcu projekta pa 49.985,00 €. Z nacionalnimi agenturami (OEAD in CMEPIUS) so bile podpisane pogodbe.

Vsebinsko projekt zadeva filmsko zgodbo, ki bo segala čez mejo, ki je več ni, ki se bo dogajala na obeh straneh Koroške in v kateri bosta uporabljena oba jezika, slovenski in nemški. Žanrsko ni omejitev, razen da gre za igrano filmsko produkcijo. Ker filmska umetnost združuje vse ostale umetnosti (glasbo, slikarstvo, umetniško besedo oz. literaturo, igro oz. vse upodabljajoče umetnosti, fotografijo,…), je ciljna skupina dijakov, ki so v različnih fazah projekta lahko vpeti v projekt, precej široka.

Projekt zadeva več projektnih faz – od predprodukcije (razvoj ideje v obliki sinopsisa in treatmenta, pisanje scenarija, snemalne knjige, razvoj finančnega načrta, adaptiranje na lokacije snemanja, iskanje in usposabljanje igralcev idr.), produkcije (prenos scenarija v mizanscensko postavitev, režija, igra, snemanje, vse v organizaciji ‘producentov’,…), postprodukcije (montaža slike in zvoka, komponiranje glasbe, svetlobna in barvna obdelava slike oz. graiding, izdelava projekcijske ‘filmske’ kopije, Blu-ray in DVD nosilcev,…) ter distribucije (organizacija predpremiere in premiere, festivalske projekcije, promocija projekta oz. PR,…). Predvidena je tudi ustanovitev čezmejne ‘produkcijske hiše’ kot učne mednarodne gospodarske družbe oz. podjetja/društva, tako da se bodo dijaki poleg umetniškega ustvarjanja naučili tudi poslovno voditi oz. obvladovati filmsko produkcijo na mednarodni ravni, s čimer se bodo dolgoročno tesneje povezali. Dijaki se bodo za produkcijo usposobili skozi različne delavnice (scenaristično, produkcijsko, igralsko (igra pred kamero po principu ‘method acting’), delo s kamero na podlagi fotografskih izraznih možnosti,…), ki se bodo odvijale na obeh šolah za dijake obeh šol (mobilnost), podobno kot jih v ‘Filmskem studiu na Gradu’ usposablja dr. Uroš Zavodnik, profesionalno svobodni umetnik, režiser, scenarist in producent.

V projektu so predvidena sredstva nabave filmske opreme na obeh šolah, ki se bo dolgoročno uporabljala na obeh šolah, pri čemer bo oprema obema šolama na voljo tudi za izmenjavo pri različnih projektih ustvarjanja.

Projekt je orientiran v vzpodbujanje kreativnosti in skupnega ustvarjanja (pri ustvarjanju filma se hkrati prepleta individualno in timsko ustvarjanje), v vključenost ter mobilnost dijakov ter tudi učiteljev na različnih področjih kreativnega ustvarjanja, ki ga filmska umetnost zaradi svoje multidisciplinarnosti ter širokih možnosti izražanja vključuje, s čimer se pri obojih razvijajo različne osebne kompetence, pa tudi kompetence za delovanje v širšem skupnem evropskem prostoru.

                                             dr. Uroš Zavodnik

koordinator projekta na Gimnaziji Ravne na Koroškem

ERASMUS Freund-Prijatelj 2014-11-25 MIX_1 ERASMUS Freund-Prijatelj 2014-12-06-11_1

(Visited 34 times, 1 visits today)