Naša šola je vključena v projekt Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, nosilec projekta je Kemijski inštitut v Ljubljani.
23. 1. 2014 bo v Celju okrogla miza: Biološka zdravila –  ekonomski in etični vidik dostopnosti do zdravil. Več informacij lahko dobite v šolski svetovalni službi.

Naša šola je vključena v projekt Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, nosilec projekta je Kemijski inštitut v Ljubljani, financirata pa ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Cilji projekta so vzpostavitev medgeneracijskega in medregijskega sodelovanja dijakov, njihovih mentorjev in vrhunskih znanstvenikov z namenom pridobivanja novega znanja, zgodnjega vključevanja v vrhunske raziskave in osmišljanje le-teh s stališča etičnih vrednot. Pomemben bo tudi razvoj strategije prenosa vrhunskega znanja in spodbujanja inovativnosti mladih ter vključevanja etičnih vprašanj v učne načrte.

Aktivnosti:

  • 4. 6. 2013 – Ekskurzija na Kemijski inštitut in Fakulteto za farmacijo v Ljubljani.
  • 6. 6. 2013 – Okrogla miza o napredku na področju sintezne biologije (na II. gimnaziji Maribor).
  • Julij 2013 – Poletni raziskovalni tabor in raziskovalne naloge.
  • 24. 9. 2013 – Delavnice na naši šoli: Sintezna biologija, Naravna imunost, Antibiotiki, Boj za vodo in prehrano jutrišnjega dne.
  • 24. 10. 2013 – Predavanje: Družbena pogodba za 21. stoletje.
  • 27. 11. 2013 – Predavanje: Genetika debelosti
  • 23. 1. 2014 – Okrogla miza: Biološka zdravila: ekonomski in etični vidik dostopnosti do zdravil.
  • 20. 3. 2014 – Predavanje: Kako razvijemo novo zdravilo? (doc. dr. Tomaž Bratkovič)
(Visited 4 times, 1 visits today)