Notranji del izpita pri geografiji je sestavljen iz 4 terenskih vaj in ekskurzije. Dijaki opravljajo vaje po razporedu pri profesorju, ki jih uči. Če se dijak iz opravičljivih razlogov vaje ne more udeležiti, jo lahko opravlja v drugem terminu, v dogovoru s profesorjem.

Dijaku, ki se iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti strokovne ekskurzije (smrt v družini, resna bolezen, pomembno športno ali drugo tekmovanje…), lahko profesor dodeli nadomestno vajo.

Dijak, ki ne opravi notranjega dela izpita, pri tem delu izpita ne dobi točk.

Rok za oddajo vaj je 14 dni po opravljanju vaje, sicer se dijaku odbijejo točke pri poročilu.

Naslov vaje

GEO 1 (Krebs)

GEO 2 (Tkalec)

GEO 3 (Krebs)

MT (Tkalec)

PROUČEVANJE TEKOČIH VODA

5. 10. 2011

12. 10. 2011

4. 10. 2011

11. 10. 2011

ANALIZA PROFILA PRSTI

19. 10. 2011

26. 10. 2011

18. 10. 2011

25. 10. 2011

KARTIRANJE NASELJA

16. 11. 2011

30. 11. 2011

8. 11. 2011

22. 11. 2011

ANALIZA PROMETA

30. 11. 2011

9. 11. 2011

22. 11. 2011

8. 11. 2011

STROKOVNA EKSKURZIJA

24. 3. 2012 ali 31. 3. 2012

Zaradi objektivnih razlogov (vreme, odsotnost profesorja…) je možno, da se datum vaj tudi prestavi.

Zadnji rok za oddajo poročila o vajah in strokovni ekskurziji na spomladanskem izpitnem roku je 20. april 2012.

18. maja 2012 ŠMK seznani kandidate s točkami doseženimi pri notranjem delu izpita.

21. maja 2012 je zadnji rok za ugovor zoper število doseženih točk pri notranjem delu izpita.

                                                                                         Profesorici geografije:                                                                                                                                                                                     Mojca Krebs                        
Ravne na Koroškem, 2. 9. 2011                                              Manuela Tkalec

(Visited 7 times, 1 visits today)